Privacy

Voor inzameling en verwerking van persoonsgegevens binnen Aikidocentrum Van Ginkel tbv. de AVG.

Dit protocol is opgesteld om te voldoen aan de voorgeschreven Algemene Verordening ter Gegevensbescherming.

  1. Aikidocentrum Van Ginkel is een Aikidoschool voor leerlingen, die Aikido willen beoefenen.
  2. Ruud van Ginkel schrijft die leerling in, in zijn eigen Leden administratie.
    Naam, adres, geboortedatum, en mailadres worden in de administratie opgenomen. Tevens geeft de leerling op dit formulier te kennen, geen bezwaar te hebben tegen opgave in Aikido Leden Informatie Systeem, Ailedis, onder auspiciën van de AbN.
  3. Deze Ailedis is beveiligd met wachtwoorden.
  4. Binnen Aikidocentrum Van Ginkel heeft alleen Ruud van Ginkel toegang tot de ledenadministratie. Veilig opgeborgen in een ordner en afgesloten kast. Hierover zijn afspraken gemaakt via een inschrijfformulier met zijn leerlingen.
  5. Nadat een leerling zijn lidmaatschap bij de ASN heeft opgezegd, zullen de persoons-gegevens binnen 3 maanden vernietigd worden.

Aikidocentrum Van Ginkel
Ruud van Ginkel
KVK: inschrijfnummer: 20080925